مهسا زنگنه

نام و نام خانوادگیمهسا زنگنه – Mahsa Zangeneh
پوزیشن (Affiliation)دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن
Amirkabir university of technology, department of Mining Engineering
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی استخراج معدن –
 Mining Engineering
Extraction
موضوعات تخصصیتوسعه پایدار در معادن
Sustainable Development
اینترنت اشیا
Internet of thing
بستن و بازسازی معادن
Mine Closure and Reclamation
آدرس پست الکترونیکیmzanganeh@aut.ac.ir