حسین کامران حقیقی

نام و نام خانوادگیحسین کامران حقیقی
پوزیشن (Affiliation)استادیار-
دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
موضوعات تخصصی
استخراج حلالی- کاربرد غشاها در استخراج فلزات-
طراحی فرآیندهای هیدرومتالورژیکی- پیش-عمل آوری کانسنگ ها جهت استفاده در هیدرومتالورژی-
پیرومتالورژِی- پرعیارسازی فیزیکی کانسنگ ها-
فرآوری باطله ها- الکترووینینگ
 
آدرس پست الکترونیکی