زینب جهانبانی

نام و نام خانوادگیZeinab Jahanbani
زینب جهانبانی
پوزیشن (Affiliation)Ph.D. Candidate
کاندیدای دکترا
رشته تحصیلی و گرایشMining Engineering-Exploitation
مهندسی معدن-استخراج
موضوعات تخصصی 
Risk Assessment and Management
Coal Mining
 Geomechanics
معدنکاری زیرزمینی
مدیریت و ارزیابی ریسک
 معدنکاری زغالسنگ
 ژئومکانیک
آدرس پست الکترونیکیJahanbani1990@gmail.com
z.jahanbani@aut.ac.ir