رزومه

مهسا زنگنه

نام و نام خانوادگی مهسا زنگنه – Mahsa Zangeneh پوزیشن (Affiliation) دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدنAmirkabir university of technology, department of Mining Engineering رشته تحصیلی و گرایش مهندسی استخراج معدن – Mining EngineeringExtraction موضوعات تخصصی توسعه پایدار در معادنSustainable Developmentاینترنت اشیاInternet of thingبستن و بازسازی معادنMine Closure and Reclamation آدرس پست الکترونیکی mzanganeh@aut.ac.ir

نیما کریم

نام و نام خانوادگی نیما کریم پوزیشن (Affiliation) دانشجوی دکتری استخراج معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته تحصیلی و گرایش مهندسی معدن – استخراج معدن موضوعات تخصصی طراحی و برنامه ریزی تولید معادن روبازحفاری و انفجار آدرس پست الکترونیکی Karim.nima@gmail.comNima.karim@aut.ac.ir

علی صالحی

نام و نام خانوادگی علی صالحی پوزیشن (Affiliation) دانشجوی دکتری رشته تحصیلی و گرایش مهندسی معدن-گرایش استخراج موضوعات تخصصی معدنکاری روباز-طراحی و برنامه ریزی استخراج معادن – تکنولوژی دیجیتال در معادن آدرس پست الکترونیکی Alisalehi94@aut.ac.ir

امیررضا بیگدلی

نام و نام خانوادگی امیررضا بیگدلی، Amirreza Bigdeli پوزیشن (Affiliation) دانشجوی دکتری، PhD Candidate رشته تحصیلی و گرایش مهندسی معدن (اکتشاف)، Mining Engineering (Exploration) موضوعات تخصصی مدلسازی پتانسیل معدنی (Mineral Potential Mapping)، ژئوشیمی اکتشافی (Exploration Geochemistry)، دورسنجی (Remote Sensing) آدرس پست الکترونیکی a.bigdeli@aut.ac.ir

آرش ثبوتی

نام و نام خانوادگی Arash Soboutiآرش ثبوتی پوزیشن (Affiliation) Ph.D. Candidateکاندیدای دکترا رشته تحصیلی و گرایش Mining Engineering – Mineral Processingمهندسی معدن-فراوری مواد معدنی موضوعات تخصصی Leaching – Flotationلیچینگ-فلوتاسیون آدرس پست الکترونیکی arash.sobouti@aut.ac.ir

حسین کامران حقیقی

نام و نام خانوادگی حسین کامران حقیقی پوزیشن (Affiliation) استادیار-دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته تحصیلی و گرایش مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی موضوعات تخصصی استخراج حلالی- کاربرد غشاها در استخراج فلزات-طراحی فرآیندهای هیدرومتالورژیکی- پیش-عمل آوری کانسنگ ها جهت استفاده در هیدرومتالورژی-پیرومتالورژِی- پرعیارسازی فیزیکی کانسنگ ها-فرآوری باطله ها- الکترووینینگ  آدرس پست الکترونیکی

دکتر شکوفه رحیمی

نام و نام خانوادگی دکتر شکوفه رحیمی پوزیشن (Affiliation) دانشجوی دکتری رشته تحصیلی و گرایش معدن- استخراج موضوعات تخصصی تهویه- گازخیزی آدرس پست الکترونیکی Rahimi.shokofe@gmail.com

جعفر خادمی حمیدی

نام و نام خانوادگی جعفر خادمی حمیدی پوزیشن (Affiliation) دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس رشته تحصیلی و گرایش مهندسی معدن – استخراج معدن موضوعات تخصصی طراحی و برنامه-ریزی در معادن زیر زمینی حفاری مکانیزه و تونلسازیطراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی اتوماسیون در معادن آدرس پست الکترونیکی jafarkhademi@modares.ac.ir

میرسینا امیرشنوا

نام و نام خانوادگی میرسینا امیرشنوا پوزیشن (Affiliation) دکتری استخراج معدن – دانشکده مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته تحصیلی و گرایش مهندسی استخراج معدن موضوعات تخصصی بستن و بازسازی معدن، ارزیابی اثرات زیست محیطی، توسعه پایدار، تخمین هزینه، تحلیل ریسک، برنامه‌ریزی استراتژیک آدرس پست الکترونیکی sina.amirshanava@gmail.com

حسنا شه بخش

نام و نام خانوادگی Hosna shahbakhshحسنا شه بخش پوزیشن (Affiliation) B.Sc  student in Mining Engineering – Amirkabir University of Technologyدانشجوی کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته تحصیلی و گرایش Mining Engineering -Exploitationمهندسی معدن – استخراج معدن آدرس پست الکترونیکی Hosna.shahbakhsh@aut.ac.ir