امیررضا بیگدلی

نام و نام خانوادگیامیررضا بیگدلی، Amirreza Bigdeli
پوزیشن (Affiliation)دانشجوی دکتری، PhD Candidate-(کاندیدای دکتر جای دانشجوی دکتری)
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی معدن (اکتشاف)، Mining Engineering (Exploration)
موضوعات تخصصیمدلسازی پتانسیل معدنی (Mineral Potential Mapping)، ژئوشیمی اکتشافی (Exploration Geochemistry)، دورسنجی (Remote Sensing)
آدرس پست الکترونیکیa.bigdeli@aut.ac.ir