وحید زابلی زاده سی­سخت

نام و نام خانوادگیوحید زابلی زاده سی­سخت
پوزیشن (Affiliation)فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی نفت(حفاری نفت)
موضوعات تخصصیحفاری و بهره­بردای نفت، مکانیک سنگ، ژئومکانیک مخازن
آدرس پست الکترونیکیVahid.sisakht6786@gmail.com